Lịch thi của Nguyễn Nhật Tân

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 40 B5.14 (56)
07-01-2019 2 3 Bảo mật web và ứng dụng 29 C306 (38)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 20 B7.08 (63)
14-01-2019 2 3 Pháp chứng kỹ thuật số 28 C312 (31)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment