Lịch thi của Nguyễn Minh Thái

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 13 E32 (21)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 10 E24 (22)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 14 E44 (19)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 4 A315 (19)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 10 E23 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment