Lịch thi của Nguyễn Thành Thái

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Hệ thống thông tin kế toán 32 B3.18 (39)
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 56 B6.12 (71)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 30 B7.08 (48)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 19 B7.02 (41)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 42 C114 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment