Lịch thi của Nguyễn Ngọc Thắng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 58 B6.12 (71)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 31 B7.08 (48)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 21 B7.02 (41)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 20 B7.08 (49)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 36 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment