Lịch thi của Trương Thị Nhã Thanh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 60 B6.12 (71)
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 13 B6.12 (49)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 23 B7.02 (41)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 22 B7.08 (49)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 48 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment