Lịch thi của Hoàng Ngọc Thành

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 18 B4.14 (42)
04-01-2019 6 1 Hệ tính toán phân bố 43 B1.14 (52)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 33 B7.08 (48)
14-01-2019 2 3 Bảo mật Internet 85 GD2 (90)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 20 C305 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment