Lịch thi của Nguyễn Việt Thành

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 19 B4.14 (42)
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 56 B3.22 (63)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 41 B5.14 (56)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 32 C311 (71)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 40 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment