Lịch thi của Hà Minh Thảo

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 34 B6.12 (55)
10-01-2019 5 1 An toàn và bảo mật thương mại điện tử 37 C305 (48)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 49 C312 (59)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 5 B4.14 (48)
17-01-2019 5 1 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 45 C114 (55)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 21 C305 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment