Lịch thi của Đoàn Phạm Minh Thông

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Ngôn ngữ lập trình C# 22 B5.14 (44)
07-01-2019 2 3 Toán rời rạc nâng cao 45 B5.14 (57)
16-01-2019 4 1 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên nâng cao 22 C113 (28)
16-01-2019 4 2 Các kĩ thuật trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên 19 C308 (23)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment