Lịch thi của Nguyễn Long Thống

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 45 B5.14 (56)
07-01-2019 2 3 Bảo mật web và ứng dụng 34 C306 (38)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 35 C311 (71)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 42 C312 (59)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 19 C205 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment