Lịch thi của Nguyễn Công Thuận

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 23 B4.14 (42)
02-01-2019 4 2 Xử lý tín hiệu trong truyền thông 45 B7.08 (46)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 22 B6.12 (45)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 38 B6.12 (55)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 43 C311 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment