Lịch thi của Đoàn Thị Thu Thủy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 24 B4.14 (42)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 46 B5.14 (56)
07-01-2019 2 3 Bảo mật web và ứng dụng 35 C306 (38)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 36 C311 (71)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 20 C205 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment