Lịch thi của Nguyễn Văn Bảo Tiền

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 27 B4.14 (42)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 25 B6.12 (45)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 41 B6.12 (55)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 22 C312 (59)
10-01-2019 5 2 Xây dựng chuẩn chính sách an toàn thông tin trong doanh nghiệp 46 C311 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment