Lịch thi của Đinh Thanh Tình

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 14 B7.02 (51)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 25 B5.14 (29)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 15 B6.06 (57)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 43 B6.06 (51)
17-01-2019 5 1 Quản trị doanh nghiệp 31 C205 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment