Lịch thi của Phạm Quang Toàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Tính toán đa phương tiện 54 B5.08 (62)
04-01-2019 6 3 Ngôn ngữ lập trình C# 25 B5.14 (44)
07-01-2019 2 4 Máy học trong Thị giác Máy tính 56 C114 (65)
11-01-2019 6 1 Thị giác máy tính nâng cao 44 B6.12 (53)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 9 C113 (74)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 26 C305 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment