Lịch thi của Dương Thanh Trúc

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
04-01-2019 6 3 Lý thuyết mạch điện 9 E22 (28) Nợ học phí
07-01-2019 2 3 Nhập môn Công nghệ phần mềm 23 E44 (25) Nợ học phí
16-01-2019 4 2 Lập trình hệ thống với Java 19 E42 (21) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment