Lịch thi của Phan Thành Trước

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 7 E44 (15)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 8 E43 (16)
09-01-2019 4 2 An toàn kiến trúc hệ thống 7 E33 (17)
11-01-2019 6 2 Tấn công mạng 8 E116 (16)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 23 E41 (29)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment