Lịch thi của Trần Quang Trường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 34 B4.14 (42)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 48 B5.14 (56)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 39 C311 (71)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 6 B7.02 (50)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 45 C312 (59)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 29 C205 (40)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 5 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment