Lịch thi của Nguyễn Xuân Tú

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 35 B4.14 (42)
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 59 B3.22 (63)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 50 B5.14 (56)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 35 C113 (39)
15-01-2019 3 4 Công nghệ Internet of things hiện đại 47 C312 (59)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment