Lịch thi của Nguyễn Phước Tứ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 Quản lý rủi ro và an toàn thông tin trong doanh nghiệp 9 E44 (15)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 10 E43 (16)
07-01-2019 2 3 Bảo mật web và ứng dụng 15 C101 (19)
09-01-2019 4 2 An toàn kiến trúc hệ thống 9 E33 (17)
11-01-2019 6 2 Tấn công mạng 10 E116 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment