Lịch thi của Lê Anh Tuấn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Thiết bị mạng và truyền thông ĐPT 36 B4.14 (42)
04-01-2019 6 4 Hệ thống tìm kiếm, phát hiện và ngăn ngừa xâm nhập 51 B5.14 (56)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 41 C311 (71)
15-01-2019 3 1 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 36 C113 (39)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 31 C205 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment