Lịch thi của Vũ Xuân Tùng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 21 E32 (21)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 20 E24 (22)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 14 E33 (15)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 15 E114 (17)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 19 E34 (20)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment