Lịch thi của Lộc Sinh Vẩy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 22 E24 (22)
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 7 E22 (23)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 17 E114 (17)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 2 E43 (16)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 6 C312 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment