Lịch thi của Lê Nhựt Vinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 16 E114 (17) Nợ học phí
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 21 A315 (23) Nợ học phí

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment