Lịch thi của Nguyễn Văn Vinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 1 Hệ thống thông tin kế toán 38 B3.18 (39)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 54 B6.12 (55)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 26 B5.14 (29)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 56 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 50 C114 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment