Lịch thi của Trần Ngọc Khánh Vinh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 36 B7.02 (41)
09-01-2019 4 2 Mạng xã hội 50 B6.06 (55)
14-01-2019 2 2 Công nghệ Java 47 C311 (50)
17-01-2019 5 1 Quản trị doanh nghiệp 35 C205 (36)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment