Lịch thi của Nguyễn Trần Tuấn Vũ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 3 An toàn và bảo mật hệ thống thông tin 69 B6.12 (71)
07-01-2019 2 3 Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động 55 B6.12 (55)
08-01-2019 3 3 Kho dữ liệu và OLAP 37 B7.02 (41)
11-01-2019 6 2 Nhập môn Hệ thống thông tin địa lý 57 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Khai thác dữ liệu 51 C114 (51)
17-01-2019 5 1 Cơ sở dữ liệu phân tán 43 C206 (47)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment