Lịch thi của Lê Hoàng Vỹ Vỹ

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 40 B1.14 (47)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 35 B7.08 (43)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment