Lịch thi của Chau Chanh Na

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 3 Kiểm chứng phần mềm 41 B1.14 (47)
08-01-2019 3 2 Giao tiếp người máy 36 B7.08 (43)
24-01-2019 5 3 Nhập môn lập trình 1 C114 (50)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment