Lịch thi của Nguyễn Quốc An

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
08-01-2019 3 1 Xác suất thống kê 2 C101 (18)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 9 C114 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment