Lịch thi của Nguyễn Hồng Anh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 14 C308 (70)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 25 B7.08 (63)
11-01-2019 6 2 Lập trình hệ thống 43 C306 (48)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment