Lịch thi của Cù Thị Châu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Phát triển ứng dụng web 23 B5.14 (54)
08-01-2019 3 2 Phân tích thiết kế quy trình nghiệp vụ doanh nghiệp 10 B6.12 (51)
11-01-2019 6 2 Pháp luật trong thương mại điện tử 19 B6.06 (50)
16-01-2019 4 2 Quản trị quan hệ khách hàng và nhà cung cấp 10 C312 (52)
17-01-2019 5 1 Quản trị chiến lược kinh doanh điện tử 53 C114 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment