Lịch thi của Nguyễn Thùy Châu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 20 B6.12 (46)
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 21 B7.02 (51)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 19 B5.08 (47)
11-01-2019 6 2 Quản lý thông tin 12 C311 (42)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment