Lịch thi của Phạm Mạnh Cường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 18 B3.14 (38)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 19 C113 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 16 C113 (74)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 36 C305 (40)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 12 C114 (57)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 9 C311 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment