Lịch thi của Trần Việt Cường

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 5 A309 (17)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 9 A315 (19)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 6 E44 (20)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 8 C312 (53)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 10 C311 (53)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 2 E22 (24)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment