Lịch thi của Đỗ Xuân Đại

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 6 E32 (18)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 4 C301 (22)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 6 E22 (23)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 14 E23 (16)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16 C306 (50)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 12 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment