Lịch thi của Nguyễn Tường Đăng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 An toàn mạng máy tính 18 C308 (70)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 36 C205 (55)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 16 C205 (52)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 21 C114 (36)
17-01-2019 5 2 Kiến trúc máy tính 11 C306 (51)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment