Lịch thi của Lê Minh Đạt

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 4 E34 (19)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 2 E33 (15)
18-01-2019 6 2 Anh văn 1 1 E44 (16)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment