Lịch thi của Trần Đình Định

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 20 B7.02 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 31 B6.12 (45)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 27 C312 (59)
14-01-2019 2 3 Lập trình mạng căn bản 38 C205 (55)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment