Lịch thi của Hà Thanh Đoàn

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 17 B5.14 (44)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 12 B7.02 (46)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 10 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 18 B6.06 (57)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 6 C311 (42)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment