Lịch thi của Đỗ Minh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 22 B7.02 (51)
03-01-2019 5 3 Thiết kế Mạng 33 B6.12 (45)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 27 B7.08 (63)
16-01-2019 4 2 An toàn mạng không dây và di động 36 C205 (40)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment