Lịch thi của Ngô Lâm Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 19 B4.14 (70)
04-01-2019 6 2 Lập trình hướng đối tượng 36 B1.14 (42)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 20 B4.14 (65)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 42 B3.14 (44)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment