Lịch thi của Nguyễn Minh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 7 E32 (18)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 8 E22 (23)
10-01-2019 5 3 Quản lý dự án công nghệ thông tin 16 E23 (16)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 14 C305 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment