Lịch thi của Nguyễn Minh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 21 B3.14 (38)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 23 C113 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 12 C306 (44)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 10 B4.14 (36)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 15 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment