Lịch thi của Vũ Minh Đức

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Truyền dữ liệu 24 B7.02 (51)
09-01-2019 4 2 Hệ thống nhúng Mạng không dây 30 C312 (59)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 C312 (53)
16-01-2019 4 2 Quản trị mạng và hệ thống 24 C114 (36)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 12 C311 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment