Lịch thi của Nguyễn Đăng Tuấn Dũng

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 1 Lập trình Java 19 B6.12 (49)
03-01-2019 5 2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 14 B7.02 (46)
09-01-2019 4 2 Thiết kế hướng đối tượng với UML 12 B5.14 (53)
10-01-2019 5 2 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp 21 B6.06 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment