Lịch thi của Nguyễn Ý Duy

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
09-01-2019 4 1 Hệ điều hành 28 B6.12 (77)
11-01-2019 6 3 Cơ sở dữ liệu 4 C308 (51)
15-01-2019 3 2 Nhập môn mạng máy tính 8 B5.14 (51)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 10 C312 (53)
18-01-2019 6 2 Anh văn 2 9 C114 (32)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment