Lịch thi của Trương Thị Giang

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
02-01-2019 4 2 Vi xử lý-vi điều khiển 14 C106 (28)
05-01-2019 7 2 Anh văn 2 5 E33 (16)
09-01-2019 4 3 Các thiết bị và mạch điện tử 15 E32 (17)
14-01-2019 2 2 Thiết kế luận lý số 12 E41 (27)
15-01-2019 3 3 Tư tưởng Hồ Chí Minh 12 C312 (53)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment