Lịch thi của Lê Thị Mỹ Hạnh

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
03-01-2019 5 2 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tin 32 B6.12 (46)
04-01-2019 6 3 Thiết kế giao diện người dùng 33 B7.02 (51)
10-01-2019 5 2 Internet và công nghệ Web 31 B5.08 (47)
11-01-2019 6 2 Quản lý thông tin 24 C311 (42)
16-01-2019 4 3 Đường lối cách mạng của Đảng CS Việt Nam 18 C114 (57)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment