Lịch thi của Huỳnh Phạm Trung Hậu

Ngày thi Thứ Ca thi Môn thi SBD Phòng Ghi chú
11-01-2019 6 2 Nhập môn công nghệ tri thức & máy học 24 B3.14 (38)
14-01-2019 2 1 Phân tích và thiết kế thuật toán 27 C113 (41)
14-01-2019 2 2 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 14 C306 (44)
16-01-2019 4 2 Nguyên lý và phương pháp lập trình 12 B4.14 (36)
17-01-2019 5 3 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin 18 C205 (52)

  • Dữ liệu được cập nhật lần cuối vào: 21/12/2018 - 09:57
comment